S.C. 2121

OTURAK – TARLA – STANDART

Adaptasyon kabiliyeti yüksek bir çeşittir.
Çok erkenci olup, sofralık bir çeşittir.
Çatlama görülmeyen, kırmızı meyvelere sahiptir.
Çok erkenci olması nedeniyle, özellikle ilkbahar üretimlerine tavsiye edilir.

FALKON

OTURAK – TARLA – STANDART

Güçlü bitki habitüsüne sahip olup, yapraklar meyveleri tamamen örter.
Meyveler iri olup sap tarafı hafif dilimlidir.
Yuvarlağa yakın yapıda olup çatlama görülmez.
Meyveleri sert olup nakliyeye dayanıklıdır.
Hem sofralık hem sanayi tüketimine uygundur.
Özellikle son turfanda dönemi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

H. 2274

OTURAK – TARLA – STANDART

Bitki gelişmesi kuvvetli, dallanması çok iyi, orta erkenci bir çeşittir.
Meyveler etli ve kalın kabuklu olup nakliyeye uygundur.
Yuvarlağa yakın meyveleri tam olgunlukta kırmızıdır.
Hem sofralık hem sanayi tüketimine uygundur.

RİO GRANDE

OTURAK – TARLA – STANDART

Toplu bitki yapısına sahiptir.
Meyveler küçük yapıda, çok sert, 80-100 gr. ağırlığındadır.
Kuru madde oranı yüksek standart salçalık domates çeşididir